Kala Cinta Melukis Bahagian 3

Assalamualaikum      

 Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Imam Ahmad 
 dan Darimi, Rasulullah saw bersabda:
”Makanan seorang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat orang, dan makanan empat orang sebenarnya cukup untuk lapan orang”.


Ubay bin Ka’ab berkata:
”Nabi s.a.w tidak pernah meniup makanan dan minuman, tidak bernafas di dalam cawan. Bahkan beliau melarang meniup makanan dan minuman.”
Nabi s.a.w biasa minum dengan tiga kali teguk, sambil bernafas di antara tiga kali tegukan di luar gelas dan bukan di dalamnya.

Diriwayatkan dari Anas ra bahwa Rasulullah saw bernafas tiga kali saat minum. Beliau bersabda:
”Sungguh, ini lebih mengenyangkan, menyembuhkan, dan menyegarkan”. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Anas juga berkata:
”Rasulullah saw telah melarang minum sambil berdiri”. (Hadis Riwayat Muslim)
Ibnu Abbas menambahkan:
”Rasulullah saw telah melarang minum dari mulut teko”. (Hadis Riwayat Bukhari dan Ibnu Majah)

Comments

Post a Comment

Popular Posts